יום א', ח’ בטבת תשע”ט

רשימת השתלמויות תשע"ט אתר ההשתלמויות בתקשוב למורי וגננות החינוך המיוחד פיתוח מקצועי - חוברת נהלים תשע"ט