יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט

רשימת השתלמויות תשע"ט אתר ההשתלמויות בתקשוב למורי וגננות החינוך המיוחד פיתוח מקצועי - חוברת נהלים תשע"ט