יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
קרא עוד...
כל סייע/ת מקבל לידיו תיקית טפסים למילוי עבור כל תלמיד הזכאי לתמיכה מסוג סייעת.
קרא עוד...
קובץ הנחיות לבקשת סיוע אישי לתלמידים ממשיכים, חדשים ולחריגים. טפסים להורדה
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ועדת החריגים הארצית תדון בתלמיד אשר לו קשיים משמעותיים בתפקודו במוסד החינוכי, אך עם לקות שאינה נמצאת ברשימת האבחנות הקבילות.
קרא עוד...
ילדים חולים
תקשוב
מתנ"ה תשע"ח
מיח"ם ירושלמי
חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי
למידה מרחוק
נוהל לשעת חרום
השתלמויות
הנגשה טכנולוגית פרטנית
קול קורא הצטיידות
הנגשת טיולים