יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
קרא עוד...
כל סייע/ת מקבל לידיו תיקית טפסים למילוי עבור כל תלמיד הזכאי לתמיכה מסוג סייעת. הסייעת תעזור לתלמיד המשולב באופן מיטבי בסביבת הלימודים. בעזרת הסיוע יוכל התלמיד להתפנות ללמידה, להשתלב חברתית וליטול חלק בכלל הפעילויות במסגרת החינוכית. המחנך יוביל תהליך של תכנון, יישום, הנחיה, בקרה ומעקב באמצעות הגורמים המקצועיים העומדים לרשותו.
קרא עוד...
קובץ הנחיות לבקשת סיוע אישי לתלמידים ממשיכים, חדשים ולחריגים. טפסים להורדה
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ועדת החריגים הארצית תדון בתלמיד אשר לו קשיים משמעותיים בתפקודו במוסד החינוכי, אך עם לקות שאינה נמצאת ברשימת האבחנות הקבילות.
קרא עוד...
תכנית עבודה שנתית לתשע"ט
מתנ"ה תשע"ט
מיח"ם ירושלמי
ילדים חולים
התאמות
תקשוב
חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי
למידה מרחוק
נוהל לשעת חרום
השתלמויות
הנגשה טכנולוגית פרטנית
קול קורא הצטיידות
הנגשת טיולים