יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
"חוק ילדים חולים" מתייחס לשלושה סוגי ילדים: ילד המאושפז לתקופה ארוכה בבית חולים ילד מאושפז לתקופה ארוכה בביתוילד שחזר למוסד החינוך לאחר אשפוז ממושך
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תכנית עבודה שנתית לתשע"ט
מתנ"ה תשע"ט
מיח"ם ירושלמי
ילדים חולים
התאמות
תקשוב
חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי
למידה מרחוק
נוהל לשעת חרום
השתלמויות
הנגשה טכנולוגית פרטנית
קול קורא הצטיידות
הנגשת טיולים