יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
"חוק ילדים חולים" מתייחס לשלושה סוגי ילדים: ילד המאושפז לתקופה ארוכה בבית חולים ילד מאושפז לתקופה ארוכה בביתוילד שחזר למוסד החינוך לאחר אשפוז ממושך
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ילדים חולים
תקשוב
מתנ"ה תשע"ח
מיח"ם ירושלמי
חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי
למידה מרחוק
נוהל לשעת חרום
השתלמויות
הנגשה טכנולוגית פרטנית
קול קורא הצטיידות
הנגשת טיולים