יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
משרד החינוך מתקצב הנגשת ששה טיולים (או יציאות משטח בית הספר) בשנה עבור כל תלמיד הזכאי לכך. מסמך ההנחיות מצורף בקישור למטה. בכל שאלה ניתן לפנות למוריה כובשי, רכזת הנגשה במתי"א 0528-532380 או במייל: moriah.kovshi@gmail.com
קרא עוד...
תכנית עבודה שנתית לתשע"ט
מתנ"ה תשע"ט
מיח"ם ירושלמי
ילדים חולים
התאמות
תקשוב
חוזר מנכ"ל - אקלים חינוכי מיטבי
למידה מרחוק
נוהל לשעת חרום
השתלמויות
הנגשה טכנולוגית פרטנית
קול קורא הצטיידות
הנגשת טיולים