יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
הדרכה מקוונת לעבודה עם ה'שילובית'
פורסם: 14:32 (04/05/15)
https://www.youtube.com/watch?v=EJbzApNxyG4