יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
קווים מנחים לעבודת מטפלים תשע"ט
פורסם: 12:46 (21/10/18) דפנה מקובסקי
נמצאת ב' במקצועות הבריאות' - 'הנחיות כלליות'

קישור לחוברת :http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/74/31 /08-KtV7vQOHro.pdf